DetailsCase № 30/ 1992 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Aleksandar Arabadzhiev
Делото е образувано на 12/4/1992
Request Author - 51 народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на разпоредби от Конституцията, които уреждат съставянето на ново правителство, правомощията и срока на служебното правителство, както и за тълкуване на разпоредби от Конституцията относно статута на Народното събрание, разпуснато при условията на чл. 99, ал. 5, и на народните представители от разпуснатото Народно събрание
Decision number -20

Opinions of justice
Пенчо ПеневContacts | Site map | Links