DetailsCase № 5/ 1993 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Aleksandar Arabadzhiev
Делото е образувано на 2/15/1993
Request Author - 51 народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 68, ал. 2 от Конституцията и за произнасяне по спор за законността на избора на народен представител


Definition of eligibility - 4/6/1993
Срокът за оспорване законността на избор за народен представител е спазен, щом в определения от закова срок е сезирал некомпетентен орган.


Decision number -8
Качеството на кандидата се запазва докато е възможно по определения от закона ред да заеме овакантен мандат или да замести избран за министър народен представител. То не се изгубва поради това, че самият той е народен представител при условията на чл.68, ал.2, изр.2 от Конституцията. Двата мандата не са равностойни. Допустимо е да се премине от единия към другия, т.е. към по-стабилния.Contacts | Site map | Links