DetailsCase № 6/ 1993 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Neno Nenovski
Делото е образувано на 2/15/1993
Request Author - 52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията
Decision number -5
Съвместяването на депутатския мандат с участие в различни правителствени органи – комисии, съвети, агенции и други като комисии, центрове, институти е забранено от чл.68 ал.1 от конституцията. Участието в органите на предприятия, фирми, търговски дружества, които стопанисват държавно и общинско имущество, макар че дейността им се осъществява в съответствие с частното право, но органите им на управление са специфична част от държавни апарат като цяло е също несъвместимо с депутатския мандат.

Opinions of justice
Нено НеновскиContacts | Site map | Links