DetailsCase № 13/ 1993 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Milena Zhabinska
Делото е образувано на 6/14/1993
Request Author - Министерски съвет


Request Description - Тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията
Decision number -13
Върховният съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховен административен съд по чл.125 ал.2 от Конституцията до приемане на новите процесуални и устройствени закони.Contacts | Site map | Links