DetailsCase № 18/ 1993 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Mladen Danailov
Делото е образувано на 8/2/1993
Request Author - Министерски съвет


Request Description - Тълкуване на чл. 84, т. 7 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията

Opinion of interested parties:
Народно събрание
Decision number -16
Министерският съвет е компетентният орган да преобразува и закрива централни ведомства без ранг на министерства, създадени от бившия Държавен съвет на основание чл. 93, т. 16 от Конституцията от 1971 г.Contacts | Site map | Links