DetailsCase № 5/ 1995 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Nikolay Pavlov
Делото е образувано на 3/10/1995
Request Author - 74 народни представители от 37-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл.164 от Конституцията
Decision number -1
Разпоредбата на чл.164 от Конституцията определя основните елементи на държавния герб на Република България. Не съществува конституционна забрана Народното събрание да приеме други елементи към основните при утвърждаване на държавния герб.Contacts | Site map | Links