DetailsCase № 18/ 1995 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Todor Todorov
Делото е образувано на 7/12/1995
Request Author - Главният прокурор


Request Description - Тълкуване на разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
Decision number -21
Съгласно чл.120, ал.2 от Конституцията, гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване.Contacts | Site map | Links