DetailsCase № 25/ 1995 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Mladen Danailov
Делото е образувано на 10/6/1995
Request Author - Главният прокурор


Request Description - Тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр.3 от Конституцията.

Opinion of interested parties:
Народното събрание
Decision number -22
Когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда.Contacts | Site map | Links