DetailsCase № 27/ 1995 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Stanislav Dimitrov
Делото е образувано на 11/13/1995
Request Author - Група народни представители


Request Description - Тълкуване на чл. 92, ал. 1 от Конституцията по въпроса: Съставляват ли нарушение изявленията на президента, с които той проявява предпочитанията си към една или друга политическа партия.

Opinion of interested parties:
Президента на РБOpinions to the definition

Decision number -25
Президентът е висш едноличен държавен орган. Като държавен глава той олицетворява единството на нацията. Държавният глава не е деполитизиран държавен орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение. Доколко със свои актове и действия, в това число и такива с политическо съдържание, държавният глава нарушава конституцията, е въпрос на конкретна преценка от Конституционния съд, ако за това има повдигнато обвинение по реда на чл.103 от Конституцията.Contacts | Site map | Links