DetailsCase № 13/ 1996 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Ivan Grigorov
Делото е образувано на 7/4/1996
Request Author - 54 народни представители от 37-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България в смисъл „кога едно лице е български гражданин по рождение и въз основа на кой закон следва да се преценява това“
Decision number -12
Разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България поставя условието президентът на републиката да е български гражданин и да е станал такъв по рождение. Българско гражданство по рождение (по произход или по месторождение) се придобива по право в момента на раждането и не се предшества от каквото и да е друго гражданство. Български гражданин по рождение по смисъла на чл.93, ал.2 от Конституцията може да бъде само лице, което в момента на раждането си по действащото към този момент българско законодателство придобива българско гражданство по произход или по месторождение.Contacts | Site map | Links