DetailsCase № 22/ 1996 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Tsanko Hadzhistoychev
Делото е образувано на 10/17/1996
Request Author - 52 народни представители от 37-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на разпоредбите на чл.93, ал.3 и 4 от Конституцията на Република България
Decision number -18
Разпоредбата на чл.93, ал.3 от Конституцията определя условията, при които може да бъде избран президент на републиката още в първия тур. Изисква се: а) кандидат да е получил повече от половината действителни гласове и б) в гласуването да са участвали повече от половината избиратели. Двете условия са дадени кумулативно и са равнозначни. Липсата на едното от тях или на двете не прави избора (първия тур) недействителен, а води до втори тур. Разпоредбата на чл.93, ал.4 от Конституцията намира приложение, когато не е избран президент на първия тур. Регламентираният с тази разпоредба избор (втори тур) се произвежда и тогава, когато на първия тур не са участвали повече от половината избиратели.Contacts | Site map | Links