DetailsCase № 3/ 1994 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Teodor Chipev
Делото е образувано на 2/25/1994
Request Author - 52 народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 3, ал. 2, изр. 2, чл. 105, 107, 109, 110 и 113, ал. 1 от Конституцията
Decision number -5
Министерският съвет в рамките на своята компетентност в съответствие с чл. 105, ал. 2 от Конституцията може да учредява административни органи, които не са предвидени от Конституцията, включително и централни ведомства без ранг на министерства. Правомощието на Министерския съвет по чл. 107 от Конституцията се отнася и за актовете на ръководителите на централни ведомства без ранг на министерства. Изискванията по чл. 109, 110 и чл. 113, ал. 1 от Конституцията не се отнасят за ръководителите на централни ведомства без ранг на министерства.

Opinions of justice
Пенчо ПеневContacts | Site map | Links