DetailsCase № 9/ 2000 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Asen Manov
Делото е образувано на 6/19/2000
Request Author - 49 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията относно мандата на съдия от Конституционния съд, който е встъпил на мястото на починал член на същия съдOpinions to the definition

Decision number -8
При предсрочно прекратяване на мандата на съдия в Конституционния съд в случая по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, т.е. поради смърт на съдията, на неговото място се избира, респ. назначава, друг съдия от съответната квота за срок до края на мандата на починалия съдия.Contacts | Site map | Links