DetailsCase № 16/ 2000 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Margarita Zlatareva
Делото е образувано на 11/15/2000
Request Author - 76 народни представители от XXXVIII Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл.93, ал.2 от Конституцията в частта й относно изискването кандидатът за президент „да е живял последните пет години в страната“.
Decision number -3
Български гражданин, кандидат за президент “е живял последните пет години в страната” по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, когато фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната по смисъла на чл.93, ал. 2 от Конституцията се приема и престоят в чужбина за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.Contacts | Site map | Links