DetailsCase № 9/ 2001 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Lyudmil Neykov
Делото е образувано на 4/10/2001
Request Author - 50 народни представители от XXXVIII Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл.65, ал.2 и чл.68, ал.1 от Конституцията във връзка с въпроса дали министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите (членовете на Министерския съвет) заемат държавна служба по смисъла на посочените текстове

Opinion of interested parties:
Министерски съветOpinions to the definition

Decision number -9Contacts | Site map | Links