DetailsCase № 2/ 2002 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Margarita Zlatareva
Делото е образувано на 1/29/2002
Request Author - Главен прокурор на Република България


Request Description - Тълкуване на разпоредбите на чл.98, т.6 и чл.100, ал.2 от Конституцията в частта им „предложение на Министерския съвет“ и на разпоредбата на чл.129, ал.2 от Конституцията в частта й „предложение на Висшия съдебен съвет“ по въпросите – какъв е правният характер на тези предложения, съставляват ли административен акт в собствен смисъл и подлежат ли на съдебен контрол от страна на Върховния административен съд и в случаите, когато президентът на републиката е издал указ въз основа на тях
Decision number -2Contacts | Site map | Links