DetailsCase № 18/ 2002 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Nedelcho Beronov
Делото е образувано на 9/17/2002
Request Author - Пленума на Върховния касационен съд.


Request Description - Тълкуване на чл.106, чл.8 и чл.117, ал.2 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на § 49, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който е създадена нова ал.2 на чл.139б от Закона за съдебната власт
Decision number -11Contacts | Site map | Links