DetailsCase № 6/ 2003 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Lazar Gruev
Делото е образувано на 3/7/2003
Request Author - Президента на Република България


Request Description - Тълкуване на чл. 81, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България относно следните питания: 1. Какво е съдържанието на изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституцията, че „гласуването е лично?“ 2. С оглед на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от Конституцията допустимо ли е един народен представител да гласува по един и същи въпрос освен със своята карта и с една или повече карти за гласуване на други народни представители? 3. С оглед изискванията на чл. 81, ал. 2 и 3 от Конституцията противоконституционен ли е закон, приет чрез гласуване с чужди карти?

Opinion of interested parties:
Министерски съвет
Decision number -8Contacts | Site map | Links