DetailsCase № 1/ 2004 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Stefanka Stoyanova
Делото е образувано на 1/5/2004
Request Author - 61 народни представители от ХХХІХ Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 129, ал. 2 от Конституцията по въпроса: при предсрочно прекратяване на мандата на лицата по тази разпоредба новоизбраният встъпва ли в мандата на предшественика си
Decision number -1Contacts | Site map | Links