DetailsCase № 9/ 2004 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Vladislav Slavov
Делото е образувано на 11/2/2004
Request Author - Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд


Request Description - Тълкуване на чл. 124 от Конституцията по въпросите, какъв е обхватът на върховния съдебен надзор, упражняван от Върховния касационен съд, за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища и свързан ли е той с контролно инстанционната компетентност на съда или обхваща всички възможни категории дела без тези, по които осъществява надзор Върховният административен съд
Decision number -2Contacts | Site map | Links