DetailsCase № 5/ 2007 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Vasil Gotsev
Делото е образувано на 5/7/2007
Request Author - Главният прокурор на Република България


Request Description - Тълкуване на разпоредбата на чл. 130а, т. 2 от Конституцията относно обхвата и съдържанието на правомощията на министъра на правосъдието да „управлява имуществото на съдебната власт”
Decision number -8
Управлението на имуществото на съдебната власт от министъра на правосъдието се осъществява при съблюдаване на баланса с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията и се отнася до това имущество, управлението на което от министъра не затруднява нормалното функциониране на съдебната власт, не възпрепятства ефикасното упражняване на функциите й и не засяга в каквато и да е степен нейната независимост.Contacts | Site map | Links