DetailsCase № 3/ 2014 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Plamen Kirov
Делото е образувано на 2/6/2014
Request Author - ВКС


Request Description - Тълкуване на чл. 8, чл. 84, ал. 1, чл. 86, чл. 114, чл. 115, чл. 117, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България


Definition of eligibility - 3/4/2014
Искането за тълкуване на чл. 8; чл. 84, ал. 1, чл. 86; чл. 114; чл. 115; чл. 117, ал. 1; чл. 129, ал. 1 и чл. 130а от Конституцията на Република България е недопустимо на основание чл. 18, ал. 2, т. 4 и 5 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, защото обстоятелствата, на които се основава, не сочат и не предполагат наличие на съществуващ правен спор, нито са свързани с обосноваването на правния интерес в искането на Върховния касационен съд.


Decision number -9
Във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България на Висшия съдебен съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност.Contacts | Site map | Links