DetailsCase № 10/ 1999 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Nedelcho Beronov
Делото е образувано на 8/5/1999
Request Author - 50 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл.130, ал.4 от Конституцията на Република България относно това, допустимо ли е преизбиране на член на Висш съдебен съвет за втори последователен мандат в случай, че предходният мандат не е имал продължителност пет години
Decision number -16
По смисъла на чл.130, ал.4 от Конституцията изборен член на Висшия съдебен съвет независимо от това колко време е участвал в него и на какво основание е прекратено неговото участие не може да бъде преизбиран веднага в следващ състав на Висшия съдебен съвет.

Opinions of justiceContacts | Site map | Links