DetailsCase № 5/ 2010 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Georgi Petkanov
Делото е образувано на 2/11/2010
Request Author - 51 народни представители от 41-ото Народно събрание


Request Description - тълкуване на чл. 73 от Конституцията на Република България относно правната характеристика и задължителната сила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Decision number -7
Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е закон, но по силата на Конституцията стои паралелно със закона в йерархията на нормативните актове.Contacts | Site map | Links