DetailsCase № 15/ 2016 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Tanya Raykovska
Request Author - Главния прокурор на Република България


Request Description - даване на задължително тълкуване на чл. 84, т.16, изр. второ от Конституцията.


Definition of eligibility - 1/19/2017
Определение за допустимост по к.д. 15/2016 г. от 19.01.2017 г.


Decision number -6
Решение № 6 от 6 юни 2017 г. по к.д. № 15/ 2016 г.

Opinions of justice

Кети МарковаContacts | Site map | Links