DetailsCase № 3/ 2019 year
Status - ДОПУСНАТО


Judge - Grozdan Iliev
Request Author - Омбудсманът на Република България


Request Description - установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005г., посл. доп. ДВ бр. 77 от 18 септември 2018 г. в сила от 01.01.2019 г.).Opinions to the definition
Contacts | Site map | Links