DetailsCase № 5/ 2019 year
Status - ДОПУСНАТО


Judge - Konstantin Penchev
Request Author - Тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд


Request Description - Даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.Opinions to the definition
Contacts | Site map | Links