DetailsCase № 10/ 2019 year
Status - ДОПУСНАТО


Judge - Atanas Semov
Request Author - Омбудсманът на Република България


Request Description - Искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. – ДВ., брой 56 от 16.07.2019 г.).Opinions to the definition
Contacts | Site map | Links