DetailsCase № 11/ 2019 year
Status - ДОПУСНАТО


Judge - Krasimir Vlahov
Request Author - Пленумът на Върховния административен съд


Request Description - Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.Opinions to the definition
Contacts | Site map | Links