DetailsCase № 12/ 2019 year
Status -


Judge - Boris Velchev
Request Author - Пленумът на Върховния административен съд


Request Description - Искане от Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на Република България.Contacts | Site map | Links