DetailsCase № 1/ 1991 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Aleksandar Arabadzhiev
Делото е образувано на 10/10/1991
Request Author - група народни представители при Седмото Велико Народно събрание


Request Description - 1.Даване на задължително тълкуване на чл.11, ал.4 и чл.44, ал.2 от Конституцията на Република България; 2.Конституционността на Движението за права и свободи.Definition of eligibility - 2/4/1992
Конституционният съд не е компетентен да се произнася по искания за установяване противоконституционност на закони, приети преди влизане в сила на Конституцията

Opinions to the definition

Decision number -4
Разрешението на спора за конституционност на Движението за права и свободи е в зависимост от възприетото тълкуване на разпоредбата на чл.11,ал.4 от Конституцията и от установеното по редица фактически положения относно образуването и функционирането на движението-относно учредителите, членската маса, условията за членуване, обхват и насоченост на целите ,задачите и политическата дейност. Конституционната норма на чл.44,ал.2 не е предназначена да регламентира условията за забраняване/разпускане/ на политически партии, а посочва ограниченията на които подлежи правото на гражданите свободно да се сдружават, провъзгласено в ал.1на чл.44 от КонституциятаContacts | Site map | Links