MapContacts


Address

1594 Sofia, bul. Dondukov № 1


Human Resources

Vesela Argirova

e-mail: v.argirova@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 42

Fax: (+359 2) 987 19 86


Secretatiat

e-mail: secretariat@constcourt.bg

Website: http://constcourt.bg


Secretary General

Valentin Georgiev

e-mail: v.georgiev@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 40


Protocol

e-mail: g.vihrogonova@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 04


e-mail: v.georgiev@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 40


Phone: (+359 2) 940 23 05


Pavlina Panova - chairman

Phone: (+359 2) 940 23 23

Atanas Semov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 38

Konstantin Penchev - judge

Phone: (+359 2) 940 23 29

Krasimir Vlahov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 31

Mariana Karagiozova-Finkova - judge

Phone: (+359 2) 940 23 35

Nadezhda Dzhelepova - judge

Phone: (+359 2) 940 23 26

Philip Dimitrov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 37

Sonya Yankulova - judge

Phone: (+359 2) 940 23 25

Tanya Raykovska - judge

Phone: (+359 2) 940 23 34

Yanaki Stoilov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 22Contacts | Site map | Links