Positions


Конституционният съд обявява подбор по документи за длъжността „касиер, счетоводство“ в дирекция „Обща администрация“

more


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за „правен експерт“ в Дирекция „Специализирана администрация"

more


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за длъжността „главен секретар“

more


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за четири щатни бройки „правен експерт“ в Дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционен съд на Република България

more


Конституционния съд на Република България Обявява подбор по документи за избор на „Административен секретар“

more


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за три щатни бройки за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

more


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за една щатна бройка за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

more


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за две щатни бройки „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

more


Конституционният съд на Република България, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1 от 15.01.2018 г. на председателя на Конституционния съд, обявява конкурс за две щатни бройки за длъжността: „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционния съд на Република България

more


Конституционния съд обявява подбор по документи за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

more


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

more


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Правен експерт" в дирекция „Специализирана администрация“

moreContacts | Site map | Links