Messages


Конституционният съд ще проведе заседание на 21 февруари 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд отложи произнасянето по същество по к. д. № 2/2018 г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 февруари 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 12 февруари 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 15/2018 г.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 17/2018 г.

more
View all messages
News


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 20.11.2018 г. почина Васил Стоянов Гоцев

more


Съдиите от Конституционния съд избраха председател на съда

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. за избор на председател на Конституционния съд

more


Покана до медиите за церемонията по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените конституционни съдии

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Македония в Република България

more


Делегация на Конституционния съд участва в 4-тия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие

more
View all newsContacts | Site map | Links