Messages


Конституционният съд ще проведе заседание на 4 ноември 2021 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 27 октомври 2021 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 14/2020 г.

more


Конституционният съд прие писмени доказателства по конституционно дело № 18 от 2021 г.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 20/2021 г.

more


Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 5/2021 г.

more
View all messages
News


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Северна Македония в Конституционния съд на Република България 8-11 юни 2021 г.

more


Заседанието на Конституционния съд, насрочено за 23 юли 2020 г., ще се проведе чрез видеоконферентна връзка

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 30.11.2019 г. почина проф. Любен Андонов Корнезов

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република България в Република Северна Македония – 10-13 юни 2019 г.

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Сърбия в Република България 2-5 юни 2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more
View all newsContacts | Site map | Links