Messages


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 11/2019 година

more


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 14/2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 юли 2020 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 7 юли 2020 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 30 юни 2020 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 10 от 2019 г.

more
View all messages
News


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 30.11.2019 г. почина проф. Любен Андонов Корнезов

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република България в Република Северна Македония – 10-13 юни 2019 г.

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Сърбия в Република България 2-5 юни 2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 06.03.2019 г. почина Димитър Гочев

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 20.11.2018 г. почина Васил Стоянов Гоцев

more
View all newsContacts | Site map | Links