Messages


Конституционният съд ще проведе заседание на 24 октомври 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 17 октомври 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 10/2019 г.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 11/2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 8 октомври 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 13/2019 г.

more
View all messages
News


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република България в Република Северна Македония – 10-13 юни 2019 г.

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Сърбия в Република България 2-5 юни 2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 06.03.2019 г. почина Димитър Гочев

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 20.11.2018 г. почина Васил Стоянов Гоцев

more


Съдиите от Конституционния съд избраха председател на съда

more
View all newsContacts | Site map | Links