Messages


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 март 2020 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 1/2020 г.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 3/2020 г.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2020 г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 10 март 2020 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 февруари 2020 г. от 10.00 ч.

more
View all messages
News


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 30.11.2019 г. почина проф. Любен Андонов Корнезов

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република България в Република Северна Македония – 10-13 юни 2019 г.

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Сърбия в Република България 2-5 юни 2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 06.03.2019 г. почина Димитър Гочев

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 20.11.2018 г. почина Васил Стоянов Гоцев

more
View all newsContacts | Site map | Links