Messages


Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №4/2019г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юни 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2019 г.

more


Конституционният съд образува конституционно дело №8/2019 г.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2019 г.

more


Kонституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 6/2019 г.

more
View all messages
News


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република България в Република Северна Македония – 10-13 юни 2019 г.

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Сърбия в Република България 2-5 юни 2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 06.03.2019 г. почина Димитър Гочев

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 20.11.2018 г. почина Васил Стоянов Гоцев

more


Съдиите от Конституционния съд избраха председател на съда

more
View all newsContacts | Site map | Links