Messages


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 12/2020 г.

more


Конституционният съд допусна до разглеждане по същество конституционно дело № 9/2020 г.

more


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 2/2020 г.

more


Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 10/2020 г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 20.10.2020 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2020 г.

more
View all messages
News


Заседанието на Конституционния съд, насрочено за 23 юли 2020 г., ще се проведе чрез видеоконферентна връзка

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 30.11.2019 г. почина проф. Любен Андонов Корнезов

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република България в Република Северна Македония – 10-13 юни 2019 г.

more


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Сърбия в Република България 2-5 юни 2019 г.

more


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 06.03.2019 г. почина Димитър Гочев

more
View all newsContacts | Site map | Links