Messages


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 12/2018 г.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 19 април 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №15/2018 г.

more


Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2019 година

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 9 април 2019 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 28 март 2019 г. от 10.00 ч.

more
View all messages
News


Конституционният съд ще проведе тържествено заседание, посветено на 140 годишнина от приемането на Търновската конституция

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 06.03.2019 г. почина Димитър Гочев

more


Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 20.11.2018 г. почина Васил Стоянов Гоцев

more


Съдиите от Конституционния съд избраха председател на съда

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. за избор на председател на Конституционния съд

more


Покана до медиите за церемонията по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените конституционни съдии

more
View all newsContacts | Site map | Links