Електронни справки

Актуални новини

Асен Димитров Манов (ВС) - председател
Младен Данаилов Митов (ВС)
Милчо Николов Костов (През)
Цанко Петров Хаджистойчев (През)
Иван Първанов Павлов (ВНС) - починал на 5.V.1992 г.
Станислав Боянов Димитров (НС) - избран на 19.V.1992 г.
Нено Колев Неновски (ВНС)
Николай Генчев Павлов (През)
Теодор Антонов Чипев (През)
Милена Николова Жабинска (ВС)
Любен Андонов Корнезов (ВНС)
Пенчо Стоянов Пенев (ВНС)
Александър Стоянов Арабаджиев (ВС)

Асен Димитров Манов (ВС) - председател

Младен Данаилов Митов (ВС)

Милчо Николов Костов (През)

Цанко Петров Хаджистойчев (През)

Станислав Боянов Димитров (НС)

Николай Генчев Павлов (През)

Димитър Бонев Гочев (НС)

Иван Тодоров Григоров (ВС)

Пенчо Стоянов Пенев (ВНС)

Тодор Енчев Тодоров (НС)

Александър Стоянов Арабаджиев (ВС)

Георги Евдокиев Марков (През)

ЖИВКО СТОЯНОВ СТАЛЕВ
Роден на 17 май 1912 г. в Асеновград.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1934).
Доброволен асистент по граждански процес (1937), частен хоноруван доцент (1940), редовен доцент (1944), редовен професор (1947). Преподава граждански процес, трудово право и държавно право. Сътрудник в Института по правни науки към Българската академия на науките, заместник-директор (1950 - 1954), директор (1972 - 1976). Доктор на юридическите науки (1963). Арбитър и в течение на 20 години председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата, почетен председател на този съд. Бил е член-съдия на Софийския окръжен съд (1937 - 1938) и на Околийския съд в Ихтиман (1942). Член-кореспондент на Международната академия по сравнително право, почетен член на Международната асоциация по процесуално право и член на нейния Управителен съвет. Доктор хонорис кауза на Българската академия на науките (1998).
Председател на Централната избирателна комисия (1990) за избора на Великото Народно събрание, което прие действащата Конституция на Република България.
Назначен е за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката и избран за председател на Съда (1997).


АСЕН ДИМИТРОВ МАНОВ
Роден на 2 май 1922 г. във Видин.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1944).
Помощник-съдия в Софийския градски съд (1948 - 1950), заместник-околийски съдия в Търговище (1950 - 1953), юрисконсулт на Министерството на финансите (1953 - 1968), консултант и член-съдия на Върховния съд (1968 - 1990), председател на отделение във Върховния съд (1990 - 1991), заместник-председател на Върховния съд (1991), избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1991), председател на Конституционния съд (1991 - 1997).


ЦАНКО ПЕТРОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ
Роден на 15 май 1925 г. в Габрово.
Завършил Априловската гимназия в града. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски", но поради изключване по политически причини завършва през 1963 г. Работник по строежи и главен счетоводител. Адвокат в София (1964 - 1991).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1991).
Има няколко публикации.


СТАНИСЛАВ БОЯНОВ ДИМИТРОВ
Роден на 19 юни 1926 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1952).
Юрисконсулт в Централно управление на Държавния застрахователен институт в София (1954 - 1960). Адвокат в София (1960 - 1991).
Министър на земеделието в първото демократично правителство (1991 - 1992).
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1992).


НЕДЕЛЧО КРУМОВ БЕРОНОВ
Роден на 22 юли 1928 г. в Нова Загора.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951) и Висшия икономически институт в София (1972).
Арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна (1954 - 1991). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (1977 - 1997). Хоноруван частен доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна (1993 - 1997).
Има публикации в юридически списания.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1997).


ДИМИТЪР БОНЕВ ГОЧЕВ
Роден на 27 февруари 1936 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1959).
Стажант-адвокат (1960 - 1961), юрисконсулт (1963 - 1966), арбитър в Градския държавен арбитраж и Върховния държавен арбитраж в София (1966 - 1990), съдия, председател на отделение и заместник-председател на Върховния съд (1990 - 1994).
Съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург (1992 - 1998). Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1994).


СТЕФАНКА РУСКОВА СТОЯНОВА
Родена на 16 ноември 1942 г. в село Градец, Бургаска област.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1965).
Съдия в Районен съд - Балчик (1966 - 1968), в Софийски районен съд (1968 - 1976), в Софийски градски съд (1976 - 1982), във Върховния съд (1982 - 1997).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (1997).


ИВАН ТОДОРОВ ГРИГОРОВ
Роден на 6 януари 1945 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1968). Специализирал наказателно право и наказателен процес.
Стажант-съдия в Софийския градски съд (1970), адвокат в София (1971 - 1991), председател на Върховния съд (1992 - 1994).
Член на Висшия съдебен съвет (1991 - 1994).
Избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1994).


ТОДОР ЕНЧЕВ ТОДОРОВ
Роден на 29 декември 1947 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски": (1973). Специализирал в Люксембург, Хага, Лайден, Рим и Хамбург.
Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски: асистент (1975), доцент (1990), професор (1996), ръководител на Катедра по международно право и международни отношения (1992 - 1994). Адвокат (1973-1975), заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (1993-1994).
Има издадени монографии и статии.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1994).


АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
Роден на 18 декември 1949 г. в Благоевград.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1972).
Съдия в Районен съд в Благоевград (1975 - 1983), в Окръжен съд в Благоевград (1983 - 1986), във Върховния съд (1986 - 1991).
Член на Европейската комисия по правата на човека в Страсбург (1997).
Избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1991).


ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
Роден на 20 март 1950 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1977).
Работил като главен юрисконсулт в Столичната голяма община, адвокат, главен секретар на списание "Държава и право"(1988 - 1990), бил е хоноруван асистент по административно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1985 - 1990). Издал е една книга, има над 30 научни публикации.
Народен представител и член на Законодателната комисия във Великото Народно събрание и в XXXVI Народно събрание (1990-1994).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1994).


МАРГАРИТА ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА - съдия
Родена на 4 август 1950 г. в Карлово.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1973). Следдипломна специализация по гражданскоправни науки (1990).
Специализирала банково право в Joint Wienna Institute, Австрия (1994); стипендиант на фондация "Конрад Аденауер" в гр. Карлсруе, Германия (1998).
Работила като младши съдия (1975-1977), районен съдия (1977-1989) и член-съдия на Окръжен съд (1989-1992) в град Пловдив и съдия във Върховния касационен съд (1992-1997).
Хоноруван асистент по гражданско и облигационно право в Юридически факултет на СУ "Свети Климент Охридски" (1992-1994) и в Нов Български университет (1994-1997).
Доктор по право с дисертационен труд "Юридически лица с нестопанска цел".
Автор на монография и десетки научни статии в областта на дружественото и нестопанското право.
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1997).