Съдебна практика и справки по дела

Актуални новини

Edit Album Re-Order the Album Images

17 януари 2014 г. Среща с посланика на Корея

На 17 януари 2014 г. по инициатива на новия посланик на Република Корея в Република България се проведе двустранна среща в Конституционния съд на Република България. На срещата присъстваха Н.Пр. Посланик Шин Менг-хо, придружаван от г-жа Росица Димова – преводач, председателят на Конституционния съд проф. д-р Димитър Токушев и главният секретар г-жа Енита Еникова.

 • P1000429.JPG
 • P1000430.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

9 aприл 2014 г. Официално посещение в Румъния

По покана на председателя на Конституционния съд на Румъния – г-н Аугустин Зегреан, от 9 до 11 април 2014 г. делегация от Конституционния съд на Република България направи официално посещение в Конституционния съд на Румъния.По време на тридневната визита беше проведена работна среща с председателя и членовете на Конституционния съд на Румъния на тема „Конституционният контрол“.

 • DSC_9619r.jpg
 • DSC_9639r.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

12 май 2014г.XVI Конгрес на европейските съдилища

От 12 до 14 май 2014 г. във Виена се проведе XVI-ия Конгрес на Конференцията на европейските конституционни съдилища на тема: „Сътрудничество между конституционните съдилища в Европа – настоящо положение и перспективи“. Конституционният съд на Република България, в качеството си на пълноправен член на Конференцията на европейските конституционни съдилища, изготви национален доклад по темата на форума, който ще бъде част от специално издание на официалния бюлетин на Венецианската комисия.

 • CIMG3153r.JPG
 • CIMG3159r.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

27 юни 2014 г. 20 г.Конституционния съд на Беларус

От 27 до 28 юни 2014 г. в Минск, Република Беларус се проведе Международна конференция по случай 20-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република Беларус на тема „Конституционен контрол: Съвременни тенденции за развитие и усъвършенстване“.Проф. Токушев представи доклад на тема „Конституционният контрол в България: състояние и предизвикателства за усъвършенстване“.

 • Belarus_general.jpg
 • Prof.Tokushev_GrozdanIliev.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

8 септември 2014г.Честване Конституцията Молдова

По повод 20-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република Молдова, в гр. Кишинев на 8 и 9 септември 2014 г. се състоя Тържествена сесия и Международна конференция на тема: „Ролята на конституционното правосъдие за защита на ценностите на върховенството на закона“.

 • Moldova_2014_PIC 1.jpg
 • Moldova_2014_PIC 2.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

18 септември 2014г. 50г.Конституцията на Македония

По повод честването на 50-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република Македония, от 18 до 21 септември 2014 г. в Скопие, се организира Международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред Конституционното правораздаване“, с две подтеми: 1. Принципът на разделение на властите и неговата защита от Конституционния съд 2. Конституционен контрол върху подзаконовите актове.

 • macedonia-visit.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

21 октомври 2014г. Конституционния съвет на Алжир

На 21 октомври 2014 г. по молба на г-н Брахим Бутхил – член на Конституционния съвет на Алжир се състоя среща в Конституционния съд на Република България.По време на срещата бяха дискутирани въпроси свързани със създаването, състава и компетенциите на българския Конституционен съд, както и за дейността на алжирският Конституционен съвет.

 • 29_10_2014ALJIR VISITA PIC.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

21 ноември 2014 г. Международния наказателен съд

На 21 ноември 2014 г. в Конституционния съд на Република България се проведе среща между председателя проф. Димитър Токушев и делегация от Международния Наказателен Съд, която беше в България по покана на главния прокурор на Република България, г-н Сотир Цацаров.На срещата бяха обсъдени въпроси касаещи структурите и функциите на Международния Наказателен Съд и на Конституционния съд на Република България.

 • 2014_ICC.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

23 октомври 2014 19-а годишна конференция в Ереван

От 23 до 25 октомври 2014 г. в Ереван, Република Армения се проведе 19-ата годишна Ереванска Международна конференция на тема „Конституционният статут на човешкото достойнство“.Съдия Р. Ненков изнесе доклад на тема, „Достъпът до независим съд – гаранция за защитата на човешкото достойнство като конституционна ценност“, (Българският опит).

 • 2014_ICC.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

26 ноември 2014г. 50 години конституционно право

Конституционния съд на Черна Гора организира Международна Конференция на тема: Конституционна защита на човешките права и основни свободи по повод честването на 50 години конституционно правосъдие. Конференцията се проведе в гр. Будва от 26 – 29 ноември 2014 г. Съдия Велчев представи доклад на тема : „За защитата на конституционното право на собственост в практиката на конституционния съд на Република България от последно време“.

 • 2014_11_Cherna Gora1.jpg
 • 2014_11_Cherna Gora2.jpg

Edit Album Re-Order the Album Images

28 февруари 2013г. Церемония по полагане на клетва

На 28.02.2013 г. (четвъртък) от 15:00 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане на клетва от новоизбрания съдия в Конституционния съд – г-н ГРОЗДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ, който беше избран за конституционен съдия с Решение на XLI Народно събрание от 22.02.2013 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 19 от 26.02.2013 г.

 • 9957.jpg
 • 9947.jpg
 • 9872.jpg
 • 9922.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

3 юни 2013 г. Официално посещение в Австрия

По покана на председателя на Конституционния съд на Австрия – проф. Герхард Холцингер, на 27 и 28 май 2013 г. делегация от Конституционния съд на Република България направи официално посещение в Конституционния съд на Австрия. Делегацията беше в състав председателят проф. д-р Димитър Токушев, конституционните съдии г-н Пламен Киров и г-н Борис Велчев и г-жа Енита Еникова, главен секретар на Конституционния съд.

 • Pic_Austria.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

12 юни 2013 г. XV-и Международен конгрес

На 31 май и 1 юни 2013 г. в Регенсбург, Германия се проведе XV-ия Международен конгрес по европейско и сравнително конституционно право, организиран съвместно от проф. Райнер Арнолд от Университета в Регенсбург и Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ). От страна на Конституционния съд на Република България във форума взе участие председателят проф. д-р Димитър Токушев.

 • IMG_1344res.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

27 юни 2013 г. Международна конференция

От 20 до 22 юни 2013 г. в гр. Ялта, Украйна се проведе Международна конференция на тема: „Защита на човешките и гражданските права от органите на конституционната юрисдикция в настоящия контекст“, организирана от Конституционния съд на Украйна. От страна на Конституционния съд на Република България в Конференцията, състояла се по случай 17-ата годишнина от Деня на Конституцията на Украйна, взеха участие председателят проф. д-р Димитър Токушев и главният секретар г-жа Енита Еникова.

 • CIMG2107.JPG
 • IMG_1483.JPG
 • IMG_2163.JPG
 • IMG_3513.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

02 юли 2013 г. Трета Черноморска конференция

На 29 и 30 юни 2013 г. в Батуми, Грузия се състоя третата Черноморска регионална конференция, организирана по инициатива на Конституционния съд на Грузия. Темата на двудневния форум, който се проведе в партньорство с Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) и Венецианската комисия към Съвета на Европа, беше „Теоретични и практически аспекти на контрола за конституционосъобразност на конституционните норми“.

 • CIMG2200.JPG
 • CIMG2210.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

12 юли 2013 г. Общоевропейска конференция в Ереван

От 3 до 5 юли 2013 г. в Ереван се проведе Общоевропейска конференция на тема: „Европейските правни стандарти и обхватът на прилагане на правомощията на Съвета на Европа в държавите членки“. Форумът беше организиран в сътрудничество с Европейския съд по правата на човека и Венецианската комисия към Съвета на Европа по повод факта, че от май 2013 г. Република Армения пое председателството на Комитета на министрите към Съвета на Европа.

 • DSC_3045.jpg
 • DSC_3059.jpg
 • yerevan1.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

17 юли 2013 г.

Делегация от Конституционния съд на Република България в състав: председателят проф. Димитър Токушев и конституционният съдия г-жа Стефка Стоева участваха в честването на 15-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република Азербайджан и в състоялата се по този повод Международна конференция на тема: „Конституционното правосъдие през XXI век: особености и посоки на развитие“.

 • Pic 1_CAL_4352.jpg
 • Pic 2_CAL_4478.jpg
 • Pic 3_ROM9538.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

03 септември 2013 г. Международна конференция

От 29 до 31 август 2013 г. в Астана и Боровое, Казахстан се проведе Международна научно-практическа конференция на тема: „Конституцията – основа на стратегия за развитие на обществото и държавата“, организирана от Конституционния съвет на Република Казахстан. От страна на Конституционния съд на Република България в конференцията, състояла се по повод честване на Деня на Конституцията на Казахстан, взеха участие председателят проф. Димитър Токушев и главният секретар г-жа Енита Еникова.

 • IMG_6176.JPG
 • IMG_6470.JPG
 • IMG_6473.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

07 октомври 2013 г. Международна конференция

От 1 до 3 октомври 2013 г. в Букурещ се проведе Международна конференция на тема: „Конституционната юрисдикция 20 години след краха на комунистическия режим“, организирана от Конституционния съд на Румъния с подкрепата на Германската фондация за международно правно сътрудничество – IRZ и Европейската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа (Венецианската комисия).

 • 20131002_134140.jpg
 • 20131003_143154.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

18 октомври 2013 г. Официално откриване

На 14 октомври 2013 г. в Прищина се състоя официална церемония по откриването на четвъртата юридическа година на Конституционния съд на Република Косово. Председателят на Конституционния съд на Република България – проф. Димитър Токушев, взе участие като един от тримата основни докладчици на международния форум и представи доклад на тема: „Конституционният контрол според българската Конституция и особените мнения и становища в практиката на Конституционния съд на Република България.“

 • DSC_000052.gif
 • IMG_0007372.gif
 • IMG_0007399.gif
Edit Album Re-Order the Album Images

24 октомври 2013 г. Честване на 50-ата годишнина

От 16 до 18 октомври 2013 г. в Белград, Сърбия се състоя тържествено отбелязване на 50-ата годишнина от основаването на Конституционния съд на Република Сърбия. От страна на Конституционния съд на Република България участие взе делегация в състав: председателят проф. д-р Димитър Токушев и конституционният съдия проф. д-р Красен Стойчев

 • IMG_5404.JPG
 • IMG_5535.JPG
 • KMRD5340.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

13 ноември 2013г. Съобщение

На 13 ноември 2013 г. по инициатива на новия посланик на Френската република в Република България се проведе двустранна среща в Конституционния съд на Република България. На срещата присъстваха председателят на Конституционния съд проф. д-р Димитър Токушев, конституционният съдия проф. д.ю.н Цанка Цанкова, главният секретар г-жа Енита Еникова, посланик Ксавие Лапейр дьо Кабан и първият съветник г-жа Флоранс Леви.

 • CIMG2634.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

25 ноември 2013г. Официално посещение

От 19 до 22 ноември 2013 г. делегация от Конституционния съд на Азербайджанската република направи официална визита в Конституционния съд на Република България след сключения на 2 юли 2012 г. в Баку Меморандум за двустранно сътрудничество между конституционните съдилища на двете страни.

 • B55P1095.jpg
 • B55P1340.jpg
 • B55P1684.jpg
 • B55P1745.jpg
 • CIMG2658.jpg

Edit Album Re-Order the Album Images

15 ноември 2012 г. Полагане на клетва

На 15 ноември 2012 г. (четвъртък) от 11 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените за съдии в Конституционния съд. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ клетвата се полага в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента на Република България и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния

 • kletva_15_11_1.jpg
 • kletva_15_11_2.jpg
 • kletva_15_11_3.jpg
 • kletva_15_11_4.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

4 юни 2012 г. Полагане на клетва

На 4 юни 2012 г. (понеделник) от 11 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане клетва от новоназначената с Указ № 195 от 23.05.2012 г. на президента на Република България - г-жа КЕТИ МАРКОВА за съдия в Конституционния съд. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ клетвата се полага в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента на Република България

 • kletva1.jpg
 • kletva2.jpg
 • kletva3.jpg

Edit Album Re-Order the Album Images

40 години от Конституционния съд на Македония

Председателят на Конституционния съд на Република България – г-н Неделчо Беронов взе участие в Международна конференция, по повод честване на 40 години от функционирането на Конституционния съд на Република Македония.

 • macedon_m1.jpg
 • macedon_m2.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Семинар 28 – 29 май 2004 г., София

Снимки на участниците в тематичния семинар “Европейските стандарти на избирателното право в условията на съвременния конституционализъм”, 28 – 29 май 2004 г., София

 • 5135.jpg
 • 5154.jpg
 • sn1.jpg
 • sn2.jpg
 • sn3.jpg
 • sn4.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Делегация на Конституционния съд на Монголия

На 25 и 26 май 2004 г., по покана на Конституционния съд на Република България работно посещение в страната направи делегация на Конституционния съд на Монголия.

 • mongol_g.jpg
 • snimka-1-1.jpg
 • snimka-2-2.jpg
 • snimka-3-3.jpg

Edit Album Re-Order the Album Images

12 ноември 2009 г. Полагане на клетва

На 12 ноември 2009 г. в залата за открити заседания на Конституционния съд се състоя церемонията по полагане на клетва от новоизбраните (новоназначените) конституционни съдии, както следва: От квотата на Народното събрание: Цанка Петрова-Цанкова От квотата на президента на Република България: Ванюшка Ангушева От квотата на съдебната власт: Стефка Стоева и Румен Ненков Присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Лъчезар Иванов, пре

 • cerem1_1.gif
 • cerem10_1.gif
 • cerem2_1.gif
 • cerem3_1.gif
 • cerem4_1.gif
 • cerem5_1.gif
 • cerem6_1.gif
 • cerem7_1.gif
 • cerem8_1.gif
 • cerem9_1.gif

Edit Album Re-Order the Album Images

28 юни 2005 г. Посещение в Монголия

От 28 юни до 2 юли 2005 г., по покана на Конституционния съд на Монголия работно посещение направи делегация на Конституционния съд на Република България в състав: председателят Неделчо Беронов и конституционните съдии Румен Янков и Лазар Груев. Делегацията проведе срещи с председателя на Конституционния съд на Монголия – г-н Ж. Бямбадорж и с конституционните съдии, със заместник-председателя на Великия държавен хурал /Парламента на Монголия/ - г-н Д. Лундеежанцан и бяха приети от през

 • visit_mong_1.jpg
 • visit_mong_2.jpg
 • visit_mong_3.jpg
 • visit_mong_4.jpg
 • visit_mong_5.jpg
 • visit_mong_6.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

От 19 юни 2005 г. Посещение от Албания

От 19 до 23 юни 2005 г., по покана на Конституционния съд на Република България работно посещение в страната направи делегация на Конституционния съд на Албания в състав: г-н Джерджи Саули – председател на Съда, конституционните съдии г-н Алфред Карамучо и г-жа Вьолца Мечай, и г-н Хайредин Фуга – съветник на председателя. Делегацията от Конституционния съд на Албания проведе срещи в Конституционния съд, във Върховния касационен съд, в Главна касационна прокуратура, във Върховния админи

 • visit_alb_1.jpg
 • visit_alb_2.jpg
 • visit_alb_3.jpg
 • visit_alb_4.jpg
 • visit_alb_5.jpg
 • visit_alb_6.jpg
 • visit_alb_7.jpg
 • visit_alb_8.jpg

Edit Album Re-Order the Album Images

14.10.2003 г. Клетва

Четиримата новоизбрани конституционни съдии - Владислав Славов, проф. Мария Павлова, проф. Емилия Друмева и проф. Евгени Танчев, се заклеха на церемония в сградата на Конституционния съд. На церемонията присъстваха президентът Георги Първанов, председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров, изпълняващият длъжността председател на Върховния административен съд Светла Петкова и заместник-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи. Конституционният съд напуснаха проф. Тодор

 • grupa.jpg
 • kletva.jpg
 • kletva-ii-ii.gif
 • mpavlova-kletven-list.gif
 • novi-sudii-ii-ii.gif
 • pozdrav-svpetkova.gif
 • prezident-pozdrav.gif
 • stari-sudii-pozdrav.gif