Електронни справки

Актуални новини

Новини

 
     

Република Косово – 7-ма юридическа година – 26-27 октомври 2016 г.

Oct 27 2016

По повод откриването на 7-та юридическа година на Конституционния съд на Република Косово, в Прищина се проведе международна конференция на тема: “Инцидентният контрол като конституционен механизъм за  гарантиране на        конституционността на  законите в страните в преход“.


От  страна на Конституционния съд на Република България участие взе делегация   в състав: съдия Румен Ненков и съдия Кети Маркова.


Съдия Румен Ненков представи доклад на тема:“Български решения свързани с инцидентния контрол върху законите/кратък преглед/“.