Електронни справки

Актуални новини

РУМЕН ПЕТРОВ ЯНКОВ - председател
Роден на 29 юни 1942 г. в Пловдив.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1967).
Разпределен като районен прокурор в Пещера (1968-1969).
Съдия в Районния съд в София (1971-1980), в Градския съд в София (1980-1991), председател на отделение във Върховния съд (1991-1992).
Заместник-председател на Върховния съд (1992-1993), председател (1994-2000).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).
Избран за председател на Конституционния съд февруари 2003 г.
 

ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ - съдия

Роден на 20 март 1950 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1977).
Работил като главен юрисконсулт в Столичната голяма община, адвокат, главен секретар на списание "Държава и право" (1988-1990), бил е хоноруван асистент по административно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1985-1990).
Издал е една книга, има над 30 научни публикации.
Народен представител и член на Законодателната комисия във Великото Народно събрание и в ХХХVІ Народно събрание (1990-1994).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1994).


ДИМИТЪР БОНЕВ ГОЧЕВ - съдия
Роден на 27 февруари 1936 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1959).
Стажант-адвокат (1960-1961), юрисконсулт (1963-1966), арбитър в Градския държавен арбитраж и Върховния държавен арбитраж в София (1966-1990), съдия, председател на отделение и заместник-председател на Върховния съд (1990-1994).
Съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург (1992-1998).
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1994).


ТОДОР ЕНЧЕВ ТОДОРОВ - съдия
Роден на 29 декември 1947 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1973).
Специализирал в Люксембург, Хага, Лайден, Рим и Хамбург.
Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски": асистент (1975), доцент (1990), професор (1996), ръководител на Катедра по международно право и международни отношения (1992-1994).
Адвокат (1973-1975), заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (1993-1994).
Има издадени монографии и статии.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1994).


НЕДЕЛЧО КРУМОВ БЕРОНОВ - съдия
Роден на 22 юли 1928 г. в Нова Загора.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951) и Висшия икономически институт в София (1972).
Арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна (1954-1991).
Хоноруван частен доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна (1993-1997).
Има публикации в юридически списания.
Народен представител и член на Комисия по правни въпроси в ХХХVІІІ Народно събрание.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание /1997/.


СТЕФАНКА РУСКОВА СТОЯНОВА - съдия
Родена на 16 ноември 1942 г. в село Градец, Бургаска област.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1965).
Съдия в Районен съд - Балчик (1966-1968), в Софийски районен съд (1968-1976), в Софийски градски съд (1976-1982), във Върховния съд (1982-1997).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (1997).


МАРГАРИТА ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА - съдия
Родена на 4 август 1950 г. в Карлово.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1973).
Следдипломна специализация по гражданскоправни науки (1990).
Специализирала банково право в Joint Wienna Institute, Австрия (1994); стипендиант на фондация "Конрад Аденауер" в гр. Карлсруе, Германия (1998).
Работила като младши съдия (1975-1977), районен съдия (1977-1989) и член-съдия на Окръжен съд (1989-1992) в град Пловдив и съдия във Върховния касационен съд (1992-1997).
Хоноруван асистент по гражданско и облигационно право в Юридически факултет на СУ "Свети Климент Охридски" (1992-1994) и в Нов Български университет (1994-1997).
Доктор по право с дисертационен труд "Юридически лица с нестопанска цел".
Автор на монография и десетки научни статии в областта на дружественото и нестопанското право.
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1997).


ВАСИЛ СТОЯНОВ ГОЦЕВ - съдия
Роден на 21 юли 1929 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951).
Адвокат в Перник (1953-1961) и в София (1961).
Доцент по гражданско право в Юридическия факултет (1986).
Съветник по гражданско законодателство в Съвета по законодателството (1987-1989).
Народен представител от Съюза на демократичните сили в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Народно събрание.
Заместник-председател на Интерпарламентарния съюз и ръководител на българската интерпарламентарна делегация (1992-1994).
Член на българската делегация в Парламентарната асамблея в Съвета на Европа и заместник-председател на фракцията на Европейската народна партия към Съвета на Европа (1992-1997).
Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997-1999).
Заместник-председател на Съвета по европейски въпроси към Народното събрание (2000).
Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
Автор на монографии и публикации в периодичния печат по гражданското материално и процесуално право.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2000).
Владее френски език, ползва немски и италиански език.


ЛЮДМИЛ НЕЙКОВ НЕЙКОВ - съдия

Роден на 16 юли 1933 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1956).
Адвокат в София (1959-1962).
Арбитър и заместник-главен арбитър в Градския арбитраж в София, арбитър и арбитър-инструктор във Върховния държавен арбитраж (1962-1990).
Съдия във Върховния съд, председател на отделение (1990-1996).
Заместник-председател на Върховния административен съд (1996-2000).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).ЖИВАН БЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ - съдия
Роден на 19 септември 1939 г. в Бургас.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1965).
Стажант адвокат в София (1965-1966).
Юрисконсулт (1966-1967).
Младши съдия в Окръжния съд в Перник (1967-1968).
Съдия в Районния съд в Перник (1968-1972), в Районния съд в София (1973-1980), в Софийския градски съд (1981-1986), във Върховния съд (1986-2000).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2000).


ПЕНКА ГЕНЧЕВА ТОМЧЕВА - съдия
Родена на 15 декември 1939 г. в София.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1965).
Младши съдия в Софийски окръжен съд (1966).
Съдия в Районния съд гр.
Сливница (1967-1971), в Софийския районен съд (1971-1976), в Софийския градски съд (1976-1979).
Старши съдебен инспектор, ръководител на направление "Наказателно правораздаване" и командирована за участие в съдебни заседания на Върховния съд (1979-1992).
Член съдия във Върховния касационен съд (1992-2000).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).


ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ - съдия   
Роден на 29 март 1956 г. в гр. София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1982).
Специализирал като стипендиант на фондация “Александър фон Хумболдт” във Фрайбург – Германия (1996-1998).
Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”: асистент (1983), доцент (1998), доктор по право (1992), заместник-декан на факултета (1999-2003), директор на Института по германско и европейско право към Юридическия факултет (2000), заместник-председател на правния съвет към президента на Републиката (2002). Има издадени монографии, студии и статии.
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003).


ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ДАНОВ
Роден на 19 януари 1922 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1946).
Отбил е военна служба в артилерийски полк, като офицер е взел участие във войната и е награден с орден за храброст (1941-1944).
Адвокат в София (1947-1985).
Завеждал службата по правна квалификация на адвокатите, организирал е курсове за квалификация и издателска дейност при Централния съвет на адвокатурата (1985-1990).
Министър на вътрешните работи (1990-1991).
Адвокат в София предимно по гражданскоправни дела (1992-2000).
Публикувал е монографии и много статии.
Съставител е на "Англо-български юридически речник" (1999).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката, избран за председател на Конституционния съд (2000).НЕДЕЛЧО КРУМОВ БЕРОНОВ – председател
Роден на 22 юли 1928 г. в Нова Загора.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951) и Висшия икономически институт в София (1972).
Арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна (1954-1991).
Арбитър в Арбитражния съд при Българска - търговско промишлена палата (1977-1997).
Хоноруван извънреден доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна (1993-1997).
Има публикации в юридически списания.
Народен представител и член на Комисия по правни въпроси в ХХХVІІІ Народно събрание.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание /1997/.
Избран за председател на Конституционния съд (октомври 2003).


СТЕФАНКА РУСКОВА СТОЯНОВА – съдия

Родена на 16 ноември 1942 г. в село Градец, Бургаска област.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1965).
Съдия в Районен съд - Балчик (1966-1968), в Софийски районен съд (1968-1976), в Софийски градски съд (1976-1982), във Върховния съд (1982-1997).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (1997).


МАРГАРИТА ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА - съдия
Родена на 4 август 1950 г. в Карлово.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1973).
със следдипломна специализация по гражданскоправни науки (1990).
Специализирала банково право в Joint Wienna Institute, Австрия (1994); стипендиант на фондация "Конрад Аденауер" в гр. Карлсруе, Германия (1998).
Работила като младши съдия (1975-1977), районен съдия (1977-1989) и член-съдия на Окръжен съд (1989-1992) в град Пловдив и съдия във Върховния касационен съд (1992-1997).
Хоноруван асистент по гражданско и облигационно право в Юридически факултет на СУ "Свети Климент Охридски" (1992-1994) и в Нов Български университет (1994-1997).
Доктор по право с дисертационен труд "Юридически лица с нестопанска цел".
Автор на монография и десетки научни статии в областта на дружественото и нестопанското право.
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1997).


ВАСИЛ СТОЯНОВ ГОЦЕВ - съдия

Роден на 21 юли 1929 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951).
Адвокат в Перник (1953-1961) и в София (1961).
Доцент по гражданско право в Юридическия факултет (1986).
Съветник по гражданско законодателство в Съвета по законодателството (1987-1989).
Народен представител от Съюза на демократичните сили в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Народно събрание.
Заместник-председател на Интерпарламентарния съюз и ръководител на българската интерпарламентарна делегация (1992-1994).
Член на българската делегация в Парламентарната асамблея в Съвета на Европа и заместник-председател на фракцията на Европейската народна партия към Съвета на Европа (1992-1997).
Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997-1999).
Заместник-председател на Съвета по европейски въпроси към Народното събрание (2000).
Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
Автор на монографии и публикации в периодичния печат по гражданското материално и процесуално право.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2000).


ЛЮДМИЛ НЕЙКОВ НЕЙКОВ – съдия
Роден на 16 юли 1933 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1956).
Адвокат в София (1959-1962).
Арбитър и заместник-главен арбитър в Градския арбитраж в София, арбитър и арбитър-инструктор във Върховния държавен арбитраж (1962-1990).
Съдия във Върховния съд, председател на отделение (1990-1996).
Заместник-председател на Върховния административен съд (1996-2000).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).


РУМЕН ПЕТРОВ ЯНКОВ - съдия
Роден на 29 юни 1942 г. в Пловдив.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1967).
Разпределен като районен прокурор в Пещера (1968-1969).
Съдия в Районния съд в София (1971-1980), в Градския съд в София (1980-1991), председател на отделение във Върховния съд (1991-1992).
Заместник-председател на Върховния съд (1992-1993), председател (1994-2000).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).
Избран за председател на Конституционния съд (2003).


ЖИВАН БЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ - съдия
Роден на 19 септември 1939 г. в Бургас.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1965).
Стажант адвокат в София (1965-1966).
Юрисконсулт (1966-1967).
Младши съдия в Окръжния съд в Перник (1967-1968).
Съдия в Районния съд в Перник (1968-1972), в Районния съд в София (1973-1980), в Софийския градски съд (1981-1986), във Върховния съд (1986-2000).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2000).


ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ - съдия
Роден на 29 март 1956 г. в гр. София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1982). Специализирал като стипендиант на фондация “Александър фон Хумболдт” във Фрайбург – Германия (1996-1998).
Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”: асистент (1983), доцент (1998), доктор по право (1992), заместник-декан на факултета (1999-2003), професор (2003), директор на Института по германско и европейско право към Юридическия факултет (2000), заместник-председател на правния съвет към президента на Републиката (2002).
Има издадени монографии, студии и статии.
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003). 

Продължава мандата на Христо Данов. На 21.11 2007 г., поради назначаването му за Председател на ВКС, прекратява своя мандат в КС.


МАРИЯ НИКОЛОВА ПАВЛОВА - съдия
Родена на 25 август 1938 г. в София.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” с отличен успех (1960).
Младши и районен съдия в Кърджали (1963-1964), редовен аспирант в Института за правни науки при БАН (1964-1967), асистент в Юридическия факултет на Софийския университет от 1968, доцент (1984), професор по гражданско и семейно право (1994).
Защитила кандидатска дисертация на тема “Гражданскоправен режим на отчужденията и обезщетенията на имоти по Закона за териториалното и селищно устройство” (1976), хабилитирана като доцент с труда “Договорът за групов строеж” (1984), а като професор с монографията “Записът на заповед и менителницата” (1994).
Специализации в Швейцария и Германия. Автор на четири учебника, три монографии и десетки студии и статии от областта на гражданското, изобретателското, патентното и търговското право.
Преди избора за съдия е работила като член и научен секретар на Специализирания научен съвет по право при ВАК, като председател на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент и на Централната избирателна комисия за местни избори 2003 г. Понастоящем член на ръководството на правната секция при Съюза на учените в България и на германското сдружение “Приятели на Хамбургския Макс-Планк Институт по чуждестранно и международно частно право”.
Избрана за съдия в Конституционния съд от ХХХІХ Народно събрание (2003).

Починала на 24.03.2007 г.ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРУМЕВА - съдия
Родена на 21 февруари 1947 г. в Плевен.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1969).
Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет (1973-1977) и доктор по право, научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН (1980-1995); доцент по конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, а от 1995 и досега - редовен професор по конституционно право, ръководител Катедра “Публично правни науки”. От 1990 до 2003 вкл. директор на Дирекция “Правна и законодателна дейност” в Народното събрание. Специализация и лекторат в Макс-Планк Институт – Германия, специализации в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически монографии и учебници в областта на конституционното право и правата на човека, много статии в страната и в чужбина. Член на Централната избирателна комисия (1990). Експерт в национални и международни програми и комисии. Председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС (2003). Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията – Съвет на Европа, (1997-2005, втори мандат).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2003).


ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВОВ - съдия
Роден на 18 април 1947 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1974).
Стажант съдия в Софийския градски съд (1975-1976), юрисконсулт и старши юрисконсулт в Министерството на металургията и минералните ресурси (1976-1983), главен юрисконсулт на Корпорация “Цветна металургия” и на Министерството на металургията и арбитър във вътрешностопанския и ведомствения арбитражи (1983-1987), арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991), прокурор и заместник-главен прокурор в Главна прокуратура (1991-1996), председател на Върховния административен съд (1996-2003).
Специализации в САЩ – ценни книжа и съдебен контрол, данъчно и административно правосъдие, съдебна администрация и съдебни технологии и в Холандия – Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
Председател на Съюза на юристите в България, член на Управителния съвет на Сдружение “Правна инициатива за обучение и развитие” (Варна).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2003).


ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ТАНЧЕВ - съдия
Роден на 21 август 1952 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” с отличен успех (1975).
Стажант в Софийския градски съд (1976-1977), преподавател в Софийския университет: асистент (1977-1985), доцент (1985-1990), а от 1990 г. - професор по конституционно и сравнително право и ръководител на катедра (от 2000). Декан на юридическия факултет (1988-1991). Визитинг професор в университета на Вирджиния и Католическия университет във Вашингтон (1991-1993). Жан Моне професор в Магистърския факултет на Нов български университет. Защитил докторска дисертация на тема “Президентската власт в САЩ” (1979). Има над сто публикации в българския, европейския и американския научен печат, от които 7 книги, като последната е “Въведение в Конституционното право”(2003). Специализации в САЩ, Италия, Белгия, Англия, Швейцария и Франция. Член на редица научни асоциации у нас и в чужбина, на международната комисия на юристите на редколегиите на сп. Съвременно право и European Public Law.
Юридически експерт към националната кръгла маса (1990), конституционната комисия на Великото Народно събрание (1991), на OSCE, IFES, CEELI на ABA. Консултирал създателите на конституциите в Таджикистан, Латвия, Албания и други страни (1990 – 1999).
Бил е член на Съвета по законодателство към XXXVII ОНС. Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2001-2003).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003). и

РУМЕН ПЕТРОВ ЯНКОВ - председател
Роден на 29 юни 1942 г. в Пловдив.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1967).
Разпределен като районен прокурор в Пещера (1968-1969).
Съдия в Районния съд в София (1971-1980), в Градския съд в София (1980-1991), председател на отделение във Върховния съд (1991-1992).
Заместник-председател на Върховния съд (1992-1993), председател (1994-2000).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).
Избран за председател на Конституционния съд (2003).
Избран за председател на Конституционния съд (2006).
 

ВАСИЛ СТОЯНОВ ГОЦЕВ - съдия
Роден на 21 юли 1929 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951).
Адвокат в Перник (1953-1961) и в София (1961).
Доцент по гражданско право в Юридическия факултет (1986).
Съветник по гражданско законодателство в Съвета по законодателството (1987-1989).
Народен представител от Съюза на демократичните сили в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Народно събрание.
Заместник-председател на Интерпарламентарния съюз и ръководител на българската интерпарламентарна делегация (1992-1994).
Член на българската делегация в Парламентарната асамблея в Съвета на Европа и заместник-председател на фракцията на Европейската народна партия към Съвета на Европа (1992-1997).
Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997-1999).
Заместник-председател на Съвета по европейски въпроси към Народното събрание (2000).
Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
Автор на монографии и публикации в периодичния печат по гражданското материално и процесуално право.
Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2000).
 

ЛЮДМИЛ НЕЙКОВ НЕЙКОВ - съдия
Роден на 16 юли 1933 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1956).
Адвокат в София (1959-1962).
Арбитър и заместник-главен арбитър в Градския арбитраж в София, арбитър и арбитър-инструктор във Върховния държавен арбитраж (1962-1990).
Съдия във Върховния съд, председател на отделение (1990-1996).
Заместник-председател на Върховния административен съд (1996-2000).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).
 

ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРУМЕВА - съдия

Родена на 21 февруари 1947 г. в Плевен.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1969).
Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет (1973-1977) и доктор по право, научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН (1980-1995); доцент по конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, а от 1995 и досега - редовен професор по конституционно право, ръководител Катедра “Публично правни науки”. От 1990 до 2003 вкл. директор на Дирекция “Правна и законодателна дейност” в Народното събрание. Специализация и лекторат в Макс-Планк Институт – Германия, специализации в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически монографии и учебници в областта на конституционното право и правата на човека, много статии в страната и в чужбина. Член на Централната избирателна комисия (1990). Експерт в национални и международни програми и комисии. Председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС (2003). Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията – Съвет на Европа, (1997-2005, втори мандат).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2003).
 

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВОВ - съдия

Роден на 18 април 1947 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1974).
Стажант съдия в Софийския градски съд (1975-1976), юрисконсулт и старши юрисконсулт в Министерството на металургията и минералните ресурси (1976-1983), главен юрисконсулт на Корпорация “Цветна металургия” и на Министерството на металургията и арбитър във вътрешностопанския и ведомствения арбитражи (1983-1987), арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991), прокурор и заместник-главен прокурор в Главна прокуратура (1991-1996), председател на Върховния административен съд (1996-2003).
Специализации в САЩ – ценни книжа и съдебен контрол, данъчно и административно правосъдие, съдебна администрация и съдебни технологии и в Холандия – Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
Председател на Съюза на юристите в България, член на Управителния съвет на Сдружение “Правна инициатива за обучение и развитие” (Варна).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2003).
 

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ТАНЧЕВ - съдия
Роден на 21 август 1952 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” с отличен успех (1975).
Стажант в Софийския градски съд (1976-1977), преподавател в Софийския университет: асистент (1977-1985), доцент (1985-1990), а от 1990 г. - професор по конституционно и сравнително право и ръководител на катедра (от 2000). Декан на юридическия факултет (1988-1991). Визитинг професор в университета на Вирджиния и Католическия университет във Вашингтон (1991-1993). Жан Моне професор в Магистърския факултет на Нов български университет. Защитил докторска дисертация на тема “Президентската власт в САЩ” (1979). Има над сто публикации в българския, европейския и американския научен печат, от които 7 книги, като последната е “Въведение в Конституционното право”(2003). Специализации в САЩ, Италия, Белгия, Англия, Швейцария и Франция. Член на редица научни асоциации у нас и в чужбина, на международната комисия на юристите на редколегиите на сп. Съвременно право и European Public Law.
Юридически експерт към националната кръгла маса (1990), конституционната комисия на Великото Народно събрание (1991), на OSCE, IFES, CEELI на ABA. Консултирал създателите на конституциите в Таджикистан, Латвия, Албания и други страни (1990 – 1999).
Бил е член на Съвета по законодателство към XXXVII ОНС. Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2001-2003).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003).
 

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ - съдия
Роден на 9 декември 1946 г. в Силистра.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1970). Районен прокурор в Пирдоп, Софийска област (1972-1976).
Асистент (1976), доцент (1990) и професор (2004) по история на българската държава и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Защитил докторска дисертация (1982).
Лектор в: Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Историко-правния факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (от 1992) и в Академията на Министерството на вътрешните работи (от 1996), Бургаския свободен университет (1991-2000), Юридическия факултет на Техническия университет „Ангел Кънчев” – Русе (1992-1996) и Нов български университет – София (1995-2002).
Автор на монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на историята на българското право.
Заместник-декан (1991-1993, 1999-2003) и декан на Юридическия факултет (2003-2006) на Софийския университет.
Член на Комисията по предоставяне на убежище при Администрацията на президента на Републиката (2003) и член на Висшия съдебен съвет, където е председател на комисия „Правна политика” (2003).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2006).
 

БЛАГОВЕСТ АНАСТАСОВ ПУНЕВ - съдия
Роден през 1948 в Пещера, Пазарджишка област.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1971).
Районен съдия при Районен съд - Кърджали (1975-1978).
Районен съдия при Районен съд - Пазарджик (1979-1986).
Заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990).
През 1990 назначен за съдия във Върховния съд.
Член-съдия и председател на отделение на Гражданската колегия (1990-1996).
Заместник-председател на Върховния касационен съд (1996-2006).
Член на Висшия съдебен съвет (1998-2003).
Арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела при Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата (1991-2006).
Автор на публикации по въпроси на гражданско материално и процесуално право в периодичните правни издания.
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2006).
 

ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ - съдия
Роден на 5 декември 1960 г. в Плевен.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1985).
Стажант-съдия в Софийски градски съд (1985-1986).
Преподавател в Софийския университет: асистент (1986-2004); доцент по конституционно право на Република България (2004); доцент по конституционно право на Република България във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Академията на МВР. Секретар по юридическите въпроси на президента на Републиката (2002-2006). Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2006).
Член на централните избирателни комисии за избиране на народни представители, президент и органи на местно самоуправление (1995-2006). Защитил докторска дисертация на тема “Избирателна система и политическо представителство”.
Има над 20 публикации в българския и европейския научен печат, като последната е монографията “Президентът в българския конституционен модел”.
Избран за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2006).
 

КРАСЕН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ - съдия
Роден на 4 юли 1954 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” (1978).
Стажант-съдия в Софийския градски съд (1979).
Избран за научен сътрудник в Института за правни науки при Българската академия на науките (1980); старши научен сътрудник по гражданско и семейно право (1990); гост-професор в American University, Washington, D.C.(1993); доцент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (1994); доктор по право (1985) с дисертация на тема „Реалното изпълнение на договорните задължения според българското гражданско право”; доктор на юридическите науки (2006) с дисертация на тема „Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност”.
Специализации в Москва, Лондон, Флоренция. Автор на 5 монографии, една от които е издадена от Kluwer Law International, както и на повече от 50 студии и статии в областта на облигационното право, гражданското право, търговското право, сравнителното право и история на правото.
Главен редактор на сп. Правна мисъл (1999). И.д. директор на Института за правни науки при Българската академия на науките (2006). Член на Управителния съвет на Българската академия на науките (1996-2006). Секретар на Научната комисия по правни науки към Висшата атестационна комисия (2004-2006). Юридически експерт в конституционната комисия на Великото народно събрание (1991), член на Съвета по законодателството към ХХХVІІ Народно събрание, ХХХІХ Народно събрание и ХL Народно събрание.
Назначен за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2006).
 

СНЕЖАНА АРСОВА НАЧЕВА - съдия
Родена на 24 април 1942 г. в София.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1966) с отличен успех.
Стажант съдия в Софийски градски съд (1967)
Редовен аспирант по държавно (конституционно) право (1968–1971) в Софийския университет. Преподавател по конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”: хоноруван асистент (1971–1975), редовен старши и главен асистент (1975–1985 г.), доцент (1985–2004), професор от 2004 г. Защитила докторска дисертация (1975 г.) Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1985–1987). От 1992 г. е и преподавател по конституционно право в Историко-юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Член на Научната комисия по правни науки при ВАК (2001–2008). Специализации в Полша – университетите в Лодз, Краков и Варшава (1980), в Московския университет „Михаил Ломоносов” (1988 г.) и във Франция – университетите в Париж Х–Нантер и в Монпелие (1995). Чела е отделни лекции в университетите в Прага, Бърно, Краков и Лодз в периода 1980–1995 г.
Автор на 75 научни публикации по проблемите на конституционното право, от които 5 в чужбина (Франция, Полша, Чешката република и Руската федерация) – студии, статии и 2 монографични изследвания. Участник с научни съобщения и доклади в национални и международни форуми. Автор на стихосбирката „Поетично измерение”.
Експерт към Конституционната комисия на Седмото Велико народно събрание (1990–1991).
Председател на Съюза на юристите в България (1990–1994).
Член на Консултативния съвет по законодателството при Народното събрание (2001–2008).
Председател на Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката (2006–2007).
Вицепрезидент на Международната асоциация на юристите-демократи (1990–1994) Брюксел.
Член на Изпълнителното бюро на Европейската асоциация на юристи за демокрация и защита на човешките права (1993–1996) Дюселдорф.
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2008). 

Довършва мандат на Христо Данов
 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ - съдия
Роден на 1 ноември 1947 г. в гр. Смолян.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1971 г.
Районен прокурор в гр. Девин, обл. Смолян.
Асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1974); старши асистент (1978); главен асистент (1982); доцент (1989); професор (1996). Свободна аспирантура в ЮФ на СУ и кандидат на юридическите науки (1983). Специализация в Московския държавен университет и Лодския университет, Полша.
Декан на Юридическия факултет на СУ (1991 – 1995). Завеждащ катедра (1993 – 1995; 2000 – 2001). Заместник-ректор на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1995 – 1997). Председател на Общото събрание на СУ (1999 – 2002).
Председател на Съюза на юристите в България (1994 – 1998). Член на изпълнителното бюро на Международната асоциация на юристите демократи (1996 – 2000).
Народен представител в XXXIX и XL Народно събрание.
Министър на вътрешните работи (2001 – 2005). Министър на правосъдието (2005 – 2007).
Главен редактор на сп. „Съвременно право”. Четени курсове по финансово право и данъчно право в: Софийския университет, Великотърновския университет, Академията на МВР. Автор на книги, студии, статии.
Избран за съдия в Конституционния съд от ХL Народно събрание (2008).
Довършва мандат на Мария Павлова