Посещение в Букурещ на председателя на Конституционния съд г-жа Павлина Панова 27-28 март 2023 г.