5 май 2022 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 17 май (вторник) от 10.00 ч.

 

                                                                   

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 май  (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 7/2022 г. по искане на пленум на Върховния административен съд за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а от Конституцията във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Докладчик: Филип Димитров

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

 

 

 

 

2. Конституционно дело № 8/2022 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 329, ал. 1 от Наказателния кодекс (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.,  бр. 103 от 2004 г.,  в сила от 1.01.2005 г.)  и чл. 329, ал. 2 от Наказателния кодекс (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).

 

 

 

Докладчик: Таня Райковска

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

 

 

 

 

3. Конституционно дело № 9/2022 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на параграфи 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

 

 

 

Докладчик: Надежда Джелепова

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки