17 януари 2023 г.


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 21/2022 г.

Днес, 17.01.2023 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б“ от Закона за частната охранителна дейност (Обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.).

Определението е прието единодушно с 10 гласа. Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки