10 март 2023 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 март (вторник) от 10.00 часа

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 март (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1.      Конституционно дело № 4/2023 г. по искане на народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на следните разпоредби на Изборния кодекс (ИК): чл. 206, ал. 1 ИК: в частта "може по свой избор да" и "с хартиена бюлетина или"; чл. 206, ал. 3 ИК: "Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина"; чл. 212, ал. 4 ИК: "След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата бюлетина от машинно гласуване, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване"; чл. 212, ал. 5 ИК: в частта "Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване."; чл. 213б, ал. 1 ИК в частта "получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори''; чл. 213в ИК в цялост; чл. 268, ал. 4 и ал. 5 ИК; чл. 271 ИК: в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване"; чл. 430 ИК: в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване"; § 54 ЗИДИК, ДВ бр. 104 от 30.12.2022 г., с което се отменя § 145 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 и 21 от 2019 г.).

 

Докладчик: Мариана Карагьозова – Финкова

Делото е за разглеждане по допустимост.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки