7 юни 2022 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 юни (вторник) от 10.00 ч.

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 юни (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 13/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 2021 г.).

 

Докладчик: съдия Атанас Семов.

Делото е за разглеждане по същество.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки