15 септември 2022 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 16 септември (петък) от 10.00 ч.

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 септември (петък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 13/2022 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

 

Докладчик: Соня Янкулова

Делото е за разглеждане по допустимост.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки