16 септември 2022 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 27 септември (вторник) от 10.00 ч.

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 септември (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 7/2022 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд на Република България за даване на задължително тълкуване на уредбата на чл.132а, във връзка с чл.1, ал.1 и 2, чл.4, ал.1, чл.8 и чл.117, ал.2  от Конституцията на Република България, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание?“.

 

Докладчик: Филип Димитров

Делото е за произнасяне по същество.

 

 

 

2. Конституционно дело № 8/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.)

 

Докладчик: Таня Райковска

Делото е за произнасяне по същество.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки