16 януари 2023 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 17 януари (вторник) от 10.00 часа

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 януари  (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 21/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност.

 

Докладчик: Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по допустимост.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки