28 февруари 2023 г.


Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 19/2022 г.

Днес, 28 февруари 2023 г., Конституционният съд с Определение №1/2023 г. по конституционно дело № 19/2022 г. отклони искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.) и прекрати производството по делото.

 

 Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки