ДетайлиДело № 14/ 1992 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Милена Жабинска
Делото е образувано на 27.5.1992 г.
Подател на искането - президента на републиката


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 6, ал. 2 от Конституцията
Номер на решение -14
Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл.6, ал.2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл.6,ал.2 от Конституцията изчерпателно. Привилегии, основани на посочените в чл.6,ал.2 от Конституцията социални признаци са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред закона

Особени мнения и становища към решение
Милчо КостовКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки