ДетайлиДело № 28/ 1992 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Николай Павлов
Делото е образувано на 14.10.1992 г.
Подател на искането - 54 народни представители от 36-ото Народно събрание


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 77, ал. 2 от Конституцията
Номер на решение -19
Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени: 1/ Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател; 2/Действията на Народното събрание са валидни, щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл.76,ал.3 от Конституцията; 3/Изборът на нов председател на Народното събрание се извършва по общия ред, по който Народното събрание приема своите решенияКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки