ДетайлиДело № 5/ 1993 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Александър Арабаджиев
Делото е образувано на 15.2.1993 г.
Подател на искането - 51 народни представители от 36-ото Народно събрание


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 68, ал. 2 от Конституцията и за произнасяне по спор за законността на избора на народен представител


Определение за допустимост - 6.4.1993 г.
Срокът за оспорване законността на избор за народен представител е спазен, щом в определения от закова срок е сезирал некомпетентен орган.


Номер на решение -8
Качеството на кандидата се запазва докато е възможно по определения от закона ред да заеме овакантен мандат или да замести избран за министър народен представител. То не се изгубва поради това, че самият той е народен представител при условията на чл.68, ал.2, изр.2 от Конституцията. Двата мандата не са равностойни. Допустимо е да се премине от единия към другия, т.е. към по-стабилния.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки